Virovtica.com
     
 
Rublje od papira
 
 

Iz "Virovitičana" broj 29. dne 30. rujna 1900. godine.

Na pariškoj izložbi vidi se mnogo rublja od papira u prilično savršenoj izvedbi. Papirno rublje ima u mnogom pravcu, osobito za upotrebu putnika, nedvojbenu prednost pred prtenim, nu samo je onda sposobno za utakmicu, ako mu ciena nije veća od pristojbe, koja se plaća za pranje prtenog rublja. Za tvorenje takova rublja uzima se čista, najbolja, i najčvršća vrst papira, koja se namoči u lanovini uz dodatak škroba i klije te se pomoću ocielnih strojeva prevuće tankim slojem emajla. Po tom dolazi masa u naročite strojeve, u kojima joj se daje oblik ovratnika, manšeta i prsa od košulje polazi zatim kroz druge sprave, u kojima se izrezavaju luknje i omjeri, gladi i svjetla, te napokon se suši. U nekoj velikoj tvornici papirnoga rublja u Leipzigu pravi se svaki dan 100.000 komada ovratnika.