Virovtica.com
     
 
Liečnički cienik
 
 

Iz "Virovitičana" broj 3. dne 29. siječnja 1911. godine.

U prošlom broju "Virovitičana" čitao sam da su naša gg. liečnici, naredbom ili dozvolom visoke vlade povisili svoj cienik i to tako da od sada siromah nesmije biti bolestan, ili si nesmije na nikoji način priuštiti liečnika, jerbo ga kraj najbolje volje nije u stanju plaćati. Ovakov cienik, kako su nam ga gospoda liečnici objavili, mogao bi vriediti u velegradu gdje ima gospode ali u Virovitici, gdje živi sama paurija i bokčija to je ipak prečerano.
Mnogi od naših ljudi znajući da mora platiti 6 kruna u noći ćekati će liećnika do jutra a tada može biti već prekasno, jedan moguće i veoma vriedan čovjeći život može ugasnuti, jer u naših liečnika, kao da ponestaje ovoga što se zove - čovječnost.

Imali smo u Virovitici izvrstnog liečnika pok. dra. Matića, taj je imao vlastita kola, te zaredao vrlo često od bolesnika do bolesnika i tražio od nas taje uvjek samo - 1 krunicu. Istina sada je sve skuplje pa dozvoljava čovjek, da ciena nešto poskoči pa makar to bilo za duplo, ali od krune na 3 i 6 povisiti, to je neka mi gg. liečnici ne zamjere, odviše - velegradski.
Novi cienik naših liečnika vrlo je narod uzbunio, a najpaće ona stavka "o nemarnim dužnicima mi ćemo se obavješćivati". Ako čovjek dakle neće moći da odmah plati - poslie može i umrti pa neče nitko k njemu doći. - To je u istinu malo odviše.
Danas u XX. vieku zakon brani nadriliečničtvo, to je dobro, ali pitanje što da narod radi, kad nema tolike svote što ju traži novi liečnički cienik.

Za nas jošte kako tako u Virovitici, ali jao si ga našim seljanima, jer čujte ako oboli jedan na pr. u Lukaču: on mora u prvom redu u danu platiti: pristojba za posjet 3, kilometrina 5, za kola 4, danguba 4 dakle ukupno 16 kruna za jedan posjet a u noći duplo. Kažite mi sada, koj je naš ratar to u stanju plaćati?
Narod neima ništa protiv toga ako gospoda za razne konsilije i slično dobro računaju. Ili recimo za popravak zuba - ta narod i ono što ima zubi netreba, jer neima šta - grizti. Ali za pomoć u slučaju nužde, tako računati nije ljudski. Lahko je vladi naredbe izdavati, ali težko narodu to plaćati.
Vrlo je utješljivo, da ovaj novi liečnički cienik nije podpisao naš dragi stari doktor gosp. Vendelin Kovažek, što je znak da ga on ne odobrava. Zato mi svi skupa iz dna duše molimo dragoga Boga, da ga tako dugo poživi, dok nam se ne rodi drugi dr. Matić i Kovažek koji su imali za narod-ljubavi i srca!
Stari građanin.