Virovtica.com
     
 
Iz Cabunske općine
 
 

Iz "Hrvata" broj 5. dne 2. veljače 1908.

Iz Cabunske općine
Od kako je oduzeta općinska uprava od našeg bilježnika Sukobljevića i za načelnika izabran g. Trgovčić nastalo je u našoj općini nesnosno stanje, jer je g. bilježnik kopao i rukama i nogama, da istisne sa načelništva g. Trgovčića i on opet dobije upravu općine u svoje ruke. Ovo mu je naposljetku i pošlo za rukom, ali ne zato što bi g. Trgovčić bio nesposoban za upravu ili štogod skrivio, već jedino iz tog uzroka, što je g. Trgovčić slučajno zet sad već pokojnog općinskog blagajnika g. Gavrančića. U sjednici općinskog zastupstva održanoj 4, siječnja saopćena je općinskom zastupstvu odluka županijske oblasti, da se g. Trgovčić skida sa općinskog načelništva zbog svog srodstva sa g. blagajnikom, koja je odluka u ostalom postala smrću g. blagajnika Gavrančića bezpredmetnom. Općinsko zastupstvo našavši se prikraćeno u svome pravu, što se bez njegovog znanja i pitanja skida g. Trgovčić sa načelništva, a uprava povjerava bilježniku g. Sukobljeviću, zaključilo je sa 10 protiv 5 glasova, da se odluka županijske oblasti, ne primi na znanje, nego da se protiv iste uloži utok. Ovo toliko raspali kotarskog upravitelja Dr. Spiesa, da se u ljutosti svojoj toliko zaboravio, te počeo otresati na većinu zastupstva i na pojedine zastupnike dovikujući im: sjednite, šutite, trebamo mi vas, kao da su općinski zastupnici panduri, kojima on može zapovijedati po svojoj volji.

No još je ljepše pokazao svoju uljudnost i naobrazbu Dr. Spies prema g. Trgovčiću. Kad je ovaj ušao u sobu, u kojoj se obdržavala sjednica, da nešta zamoli, skočio je Dr. Spies kao pomaman sa stolca, sgrabio g. Trgovčića za oba ramena i natraške ga turao u blagajničku sobu, vičući mu: vi nemate riječi nedam vam ništa govoriti, idite svoj posao raditi.
Ovakva silovitost i brutalnost jednog kotarskog upravitelja izazvala je gnjušanje i osudu kod seljaka općinskih zastupnika, čemu su oni dali izraza svojim prigovorima protiv ponašanja Dr. Spiesa, koji bi naobrazbom svojom i položajem svojim trebao da im služi za ugled, a ne da ih još sablašnjava.

U toj sjednici pokazao je Dr. Spies još u jednoj prilici svoju silovitu ćud. Prigodom nagle smrti g. blagajnika Gavrančića pronađen je blagajnički manjak od 48 kruna i 66 filira, koji faktično nije ni postojao jer je u blagajni bila njegova šted. Uložna knjižica na veću svotu Dr. Spies predložio je, da se taj manjak stavi u izdatak, na što ga je općinski zastupnik Labudović zapitao, tko je bio suključarem sa pokojnim blagajnikom? Kad mu je Dr. Spies odgovorio, da je bio suključarem bilježnik Sukobljević, primjetio je Labudović, da bi taj manjak morao nadoknaditi bilježnik kao suključar, no Dr. Spies mu odgovori: tko vas je to naučio taj je veliki magarac.
Ovakve sjednice općinskog zastupstva nije nitko zapamtio u našoj općini, i ako je Dr. Spiess mislio da će silovitošću svojom zastrašiti naše seljake općinske zastupnike, ljuto se prevario. Nisu šljive pošto su do sada bile, naš seljak ne boji se više ničije pretnje ni sile. On zna svoje dužnosti, ali zna i svoja prava, a nastojati će da nauči i Dr. Spiesa, što su njegove dužnosti.