Virovtica.com
     
 
Papir od trave
 
 

Iz "Virovitičana" Broj 4. dne 11. veljače 1900. godine.

Tvorničare papira u Francezskoj vrlo uznemiruje viest iz Engleske o polučenim uspjesima glede papira od trave. Prema stiglim viestima, daje se papir priređivat od trave, koja svakud raste, samo ne smije biti odcietala trava dakle dok ne dozrije. Vlakno treba da je dugo osobito žilavo i raztežljivo.
Stručnjaci obćenito misle, da nije nipošto nemoguće tvoriti papir od trave, pošto su neke vrsti trave za to prikladne, jedino se pita: s kolikim bi troškovima ovo tvorivo bilo skopčano i u kakvom bi razmjeru ovi troškovi bili prema papiru načinjenom od drvovine, slame i manile.