Virovtica.com
     
 
Nova kavana
 
 

Iz "Virovitičkih novosti" Broj  10. dne 8. lipnja 1913. godine.

Za jednu modernu stečevinu smo opet bogatiji. Prošle je naime subote otvorena naša kavana, koja je liepo i moderno uređena, samo što nam se ne sviđa jest to što je gosp-kavanar uz, svoje moderno pokućtvo uveo i odviše moderne - ciene! Tako je ciena kavi 32 filira, boca pive 50 filira, butelja vina čak - 4. krune. Koj će to vrag piti i - platiti! Mi neimamo takove aristokratske publike, koja bi svoj novac lako lahkoumno razbacivala. Ako hoće g. Mosković da u Virovitici nađe svoj račun, neka ove ciene znatno obali. Jer smo čuli od dosta gospode: "Ja mu bogme neidem više tamo, jer su ciene za velegrad a ne za - Viroviticu" - Mi smo dobri proroci pak ako nas g. Mosković neće poslušati mogao bi se pokajali, što mu mi ne želimo, jer nam je kavana nužna - ali samo solidna!