Virovtica.com
     
 
Miestne viesti
 
 

Iz "Virovitičkog zavičaja" broj 16 dne 25. kolovoza 1906.

Jedna zaboravljena naredba
Banska naredba od 23. XII. 1900. broj 87363. odjela za unutarnje poslove
§. 19. ove naredbe glasi: redarstveni nadzor imade se protegnuti i na to da se u svimkolikom poslovnicama i javnim lokalima za točenje žestokih pića, prepriječi pijanstvo, te u tom pogledu valja postupiti kako slijedi:
Tko drugoga u krčmama, gostionama, na cesti ili na drugom javnom mjestu hotimično opije, imade se kazniti novčanom globom od 1 do 100 kruna, ako li je ipak prekršaj počinjen proti malodobniku, koji nije navršio 14 godina imade se kazna odmjeriti od 1 do 200 kruna.
Novčanom globom od 100 kruna imadu se kazniti oni prodavaoci žestokih pića kao i njihovi pomoćnici, koji pijanomu čovjeku, znajući da je pijan, i dalje pružaju za užitak žestokih pića.
Ako prekršaj opetovano počini takova osoba, koja se prodajom žestokih pića obrtnice bavi, te je radi takova prekršaja već dva puta kažnjena - a od pretrpljene posljednje kazni još nisu prošle ni dvie godine - može se takovoj osobi zabraniti tjeranje ovog posla za vrijeme od 3 mjeseca do 1 god.

Virovitica u sniegu
Pred osam dana posjeti nas nemio gost - snieg, koji je tako zapao te je bilo upravo nemoguće ulicami prolaziti. Privatnici nastojali su da pred svojimi kućami očiste snieg. Čudi nas samo što nisu poduzete mjere od strane poglavarstva da se očiste bar glavniji putevi. Sa malo novaca moglo bi se to urediti. Naše poglavarstvo moralo bi nabaviti takovu spravu, koja je jeftina ali vrlo sgodna za snieg. - Uzmu se naime dvie jake daske stave su u trokut, metne se na te daske kakova znatna težina, naprijed se upregnu dva konja pa su tako za sat svi putevi čisti.


 Iz "Virovitičana" broj 29. dne 30. rujna 1900. Godina II.

Put do kolodvora
Danomice nam se tuže zašto se ništa ne učini u pogledu pješačkog puta na kolodvor. Ako ne drugo ona se neka bar dozvoli prolaz uz prugu, jer cestom nije moguće radi kolah i onih kupovah kamanja a i radi velike prašine koju uzvitlaju kola.


 Iz "Virovitičana" broj 36. dne 12. prosinca 1900. Godina II.

Napadaj na otvorenoj cesti
Dne 4.o.mj. u pol 8 sati na večer napao je gospodin Adolf Neuman javno našeg urednika na što mu isti priliepi čvrstu zaušnicu, nu gospodinu N. to ne bje dosta, već navali na urednika, nu tu je kraći kraj izvukao. Posanje "V.Z." sasvim je lažno. Što će se kod suda uviditi i mi ćemo o lom točno izviješće donieti.