Virovtica.com
     
 
Bolnica
 
 

Izvješće uprav, odbora žup. virovitičke za vriemie od 1. siječnja do 31. prosinca 1902.

Bolnica zaklade uzadruženih obćina županije virovitičke u Virovitici
I. Glavna sgrada.

Podzemlje
Podzemlje jest veoma zračno, svietlo i posvema suho; svietla visina od poda do stropa iznaša 2.94 m., a od te visine nalazi se u zemlji 1.58 m., a iznad iste 1.36 m.
U podzemlje vode 2 stubišta, od kojih se iztočno rabi samo u gospodarstvene svrhe, a južno, u srednjem dielu sgrade, za ostalu komunikaciju.
Uz južno stubište nalazi se u podzemlju praona rublja s 2 kotlišta, dvima betonskim kadama za pranje rublja, nadalje s 3 vodovodne pipe, pak centrifugalni stroj za sušenje rublja.
Tik praone situirana je gladionica rublja, s pećicom za žarenje gvozda i strojem za valjanje rublja.
Za ovo sliedi kuhinja sa štednjakom u sredini iste, tako, da je štednjak od svijuh strana pristupan, te napokon s dizalom hrane (Aufzug) u gornje spratove. Kraj tog dizala smještena je zidna školjka za vodu s potrebnom pipom.
Na drugoj strani glavnog uzdužnog hodnika, koji odgovara onom u razizemlju i prvom spratu, te u kojem se nalazi iztočno stubište podzemlja, nalaze se zahodi s 2 odjela udešeni za izpiranje vodovodskom vodom.
Uz zahode iztočnog krila glavne zgrade nalazi se kupaona za sifiličke bolestnike, a do iste smočnica.
U srednjem, ili za sada zapadnom krilu sgrade, nalazi se u podzemlju soba za služavke lievo od istih pa podrum za vino i povrće.
Desno od glavnog stubišta sadržaje napokon podzemlje za razkuživanje rublja. U tom prostoru nalazi se kotao za stvaranje pare u svrhu razkuživanja i sam desinfektor. Desinfektor je tako uzidan, da se u jednom prostoru meće unj okuženo rublje, a u drugom se prostoru raskuženo rublje vadi van. Ovdje se ujedno nalazi i dizalo za rublje iz podzemlja u gornje spratove.

Prizemlje
Kroz udoban ulaz, za sada zapadnog, a kašnje srednjega krila sgrade, vode široke kamenite skaline u hodnik prizemlja, koji je iznad zemlje 1,80 m. uzvišen.
U glavnom ulazu na lievoj stieni smještena je ukusna uresna ožbuka, a u desnoj slični jest prozor pisarne za primanje bolestnika.
Lievo od ovoga ulaza jest soba za operacije, oličena s bielom amajlbojom i priviđena s umivaonicima s dovodom vode iz kućnog vodovoda.
Odvajanje rabljene nečiste vode iz sobe za operacije sprovedeno je kroz sifon, koji se usred sobe nalazi, a pod se sobe laganim padom nagiblje prema sifonu. Sva se rabljena voda iz sobe odvađa u propustljivi jamić (Sichergrube), no tako, da odtičuća voda na svom putu do jamica dolazi u doticaj sa zrakom u jednom muljaku. (Schlammsammler) u tu svrhu, da plinovi jamica ne mogu u sobu doći, već se u dvorištu kroz muljnjak izgube (razplinu).
Napram bolničke pisarne preko hodnika nalazi se kupaona s predsobom za pridošle bolestnike. Iz te predsobe baca se rublje nadošlog bolestnika u prostor za razkuženje u podzemlje, pak se nečisto i eventualno okuženo rublje nemora kroz sgradu nositi do desinfektora u podzemlju.
Uz ovu kupaonu i predsobu situirano je glavno stubište sgrade s izlazom u dvorište prema jugu.
Uz stubište se nalazi liečnička soba, ujedno ambulatorij, a do ove 2 manje bolestničke, u svakoj po 4 kreveta, a na uglu sgrade velika boleslnička soba s 8 kreveta.
Iztočno krilo sgrade sadržaje zahode s 2 odjela, udešena na izpiranje vodovodskom vodom, zatim kupaona, nadalje sobicu za klasiste s kuhinjicom za kuhanje čaja. - Sam glavni hodnik svršava na iztočnoj strani sa stubištem podzemlja.

Prvi sprat
Ovaj dieli glavni hodnik kao podzemlje i razizemlje u 2 nejednake pole; južni dio sadržaje 2 velike bolničke sobe, u svakoj po 8 kreveta, 2 manje bolničke sobe, u svakoj po 4 kreveta, te glavno stubište. Sjeverni dio sastoji se iz iztočnog i zapadnog krila. Iztočno krilo sadržaje kao u razizemlju zahode s 2 odjela na izpiranje, kupaonu, sobicu za klasiste s 1 krevetom i malu kuhinjicu za čaj.
Glavni hodnik svršava na iztoku s malim prostorom, koji za kapelicu služi.
Zapadno krilo sadržaje veliku sobu za bolničke sestre s 5 kreveta i 1 sobu za predstojnicu s 1 krevetom.

Tavan
Tavan je taracan tankom taracnom ciglom, a sadržaje 2 odjela za pohranu rubenine i bolestničkih odiela, nadalje rezervoar kućnog vodovoda, daskom opšit, te pepelom izoliran proti vrućini i zimi, pak napokon sve ventilacije sgrade u visini od 1.20 m. iznad taraca.