Không được áp dụng hoàn toàn hình thức trắc nghiệm trong các bài kiểm tra

Đó là nội dung mà Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên trong công văn hướng dẫn về tổ chức dạy học trong học kỳ II và ôn tập thi THPT quốc gia năm 2017.

Cụ thể, đối với việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên và kiểm tra học kỳ II, Bộ GD-ĐT yêu cầu các Sở chỉ đạo các cơ sở giáo dục tuân thủ việc xây dựng ma trận đề kiểm tra một tiết và cuối học kỳ, đảm bảo kết hợp hợp lý giữa hình thức tự luận và trắc nghiệm, gồm các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu. Không được áp dụng hoàn toàn hình thức trắc nghiệm khách quan đối với bài kiểm tra một tiết và kiểm tra học kỳ II.

Cùng đó, các Sở cần tăng cường huy động đội ngũ cán bộ, giáo viên cốt cán làm báo cáo viên để triển khai tập huấn mở rộng cho cán bộ, giáo viên tại các cơ sở giáo dục thực hiện việc ra đề kiểm tra, đánh giá theo quy trình ra đề chuẩn hóa đúng hướng dẫn của Bộ GD-ĐT

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại học sinh học kỳ II và cả năm học đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực thực chất của học sinh.

Về ôn tập cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, yêu cầu các Sở chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch, thực hiện các giải pháp hiệu quả, tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 phù hợp với từng trường, từng nhóm đối tượng học sinh.

Sau khi kết thúc năm học theo kế hoạch, việc ôn tập của học sinh được thực hiện theo hướng tăng cường thời gian cho học sinh tự học. Các cơ sở giáo dục nghiên cứu và giúp học sinh làm quen với các bộ đề thi minh họa của Bộ GD-ĐT trong quá trình dạy học và ôn luyện kỳ thi THPT quốc gia.

Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục thống nhất với học sinh và phụ huynh để sắp xếp thời gian ôn tập hợp lý, đảm bảo sức khỏe của học sinh, ôn tập có hiệu quả nhưng không quá tải.

Việc tổ chức học thêm (nếu có) để phục vụ ôn thi phải đảm bảo tính tự nguyện của học sinh và tính hiệu quả của nội dung dạy học.

Đối với những học sinh đã hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp có nguyện vọng ôn tập, căn cứ vào điều kiện thực tế, cơ sở giáo dục tạo điều kiện tổ chức ôn tập cho đối tượng này.